Rozkład rejsów w sezonie 2012

Rozkład rejsów w sezonie 2012

Rozkład rejsów linii 520 w sezonie 2012 obowiązuje:

codziennie od 23 czerwca do 2 września 2012 r.

 

 

cena biletu obejmuje przejazd w jedną stronę, w relacji: Gdynia – Hel lub Hel – Gdynia;

– osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych muszą pobrać bilet bezpłatny w kasie, bilety takie wydawane są wyłącznie w dniu rejsu;

– wyłączną podstawą do zwrotu biletu jest bilet wraz z paragonem fiskalnym;

– anulowanie biletu może nastąpić najpóźniej na 3 godziny przed rozkładowym rozpoczęciem rejsu, na który został wystawiony bilet (opłata za anulowanie biletu – 25% wartości biletu);

– podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem karty EURO<26 Student i karty ISIC;

– osoby posiadające bilet ulgowy lub bezpłatny muszą posiadać przy sobie dokumenty uprawniające do ulgi lub przejazdu bezpłatnego;

– katamaran obsługujący linię 520 zabiera jednorazowo na pokład 450 osób i 50 rowerów;

– bilety można kupować z wyprzedzeniem (od 1 czerwca 2012 r.) na każdy rejs w dowolnym dniu, przy czym 100 miejsc dla pasażerów i 10 dla rowerów w każdym z rejsów zarezerwowanych jest do sprzedaży w dniu rejsu.

Ceny biletów (przejazd w jedną stronę)

Normalny – 20zł

Ulgowy – 10zł

Rower – 5zł

Przewóz rowerów:

– przewóz rowerów jest odpłatny, cena biletu (5 zł za jeden rower) obejmuje przejazd w jedną stronę; osoby uprawnione do przejazdów ulgowych i bezpłatnych także muszą opłacić przewóz roweru;

– przy zakupie biletu na rower wydawana jest podwójna naklejka; jedną cześć należy nakleić na bilet a drugą na rower; naklejka na bilecie będzie podstawą do wydania roweru;

– rowery są wprowadzane i wyprowadzane wyłącznie przez obsługę statku wejściem w części rufowej;

– rowery w czasie rejsu znajdują się w wydzielonej części statku.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych:

– kombatanci – na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich;

– dzieci w wieku 4 do 7 lat;

– uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 22 lat – na podstawie legitymacji szkolnej;

– studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej;

– uczniowie i studenci legitymujący sie kartą EURO<26 Student lub karta ISIC, wydanymi poza granicami RP;

– młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej;

– osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym (z wózkiem inwalidzkim lub bez) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– niewidomi – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z powodu wady wzroku (oznaczonej symbolem „04-O”).

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych:

– senatorowie i posłowie na Sejm – na podstawie legitymacji;

– dzieci do lat 4 (z wózkiem dziecięcym lub bez) – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

– niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego);

– niezdolne do pracy osoby represjonowane (z wózkiem inwalidzkim lub bez) oraz przewodnik (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 wraz z dokumentem tożsamości;

– członkowie rodzin wielodzietnych, jeden raz (tam i z powrotem) w sezonie (bez względu na dzień tygodnia) – na podstawie biletu rodzinnego wydanego przez ZKM w Gdyni.

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, zamieszkałym w Gdyni, tj. mężczyznom, którzy oddali 18 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) lub kobietom, które oddały 15 litrów krwi pełnej (lub odpowiadającej tej objętości innych jej składników) – na podstawie odpowiedniej legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” wraz z dowodem tożsamości.

Przewóz zwierząt:

Na linii 520 można przewozić zwierzęta. Przewożone zwierzę powinno być na smyczy i w kagańcu lub w klatce. Na przewóz zwierzęcia nie przewożonego na kolanach lub w klatce pasażer musi posiadać ważny bilet.

źródło: mzkzg.org


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *