Internet bezprzewodowy w Helu

Internet bezprzewodowy w Helu

Dnia 1 czerwca 2012 roku został oficjalnie uruchomiony miejski internet bezprzewodowy. HotSpot obejmuje zasięgiem tereny wokół Urzędu, część deptaka (ul. Wiejska), port rybacki, molo, plażę od strony zatoki, fokarium. W przyszłości planowane jest poszerzanie zasięgu HotSpota.

HotSpot wykorzystuje system firmy CCA (wifi-spot.pl). Obsługa systemu i sprzęt został sfinansowany przez reklamodawców. Łącza dostarcza firma HiSpeed (hispeed.pl).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO HOT-SPOTA

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – Hotspot (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Urząd Miasta Helu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 50, 84-150 Hel

2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej „Użytkownikiem”, po zalogowaniu się do HotSpota.

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.gohel.pl i obowiązuje każdego kto podłączy się do HotSpota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od HotSpota.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Urzędu Miasta Helu

1. W ramach realizacji Usługi, Urząd Miasta Helu dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Urząd Miasta Helu zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512 kb/s (download), 256kb/s (upload).

5. Długość sesji użytkownika jest limitowana, po upływie tego czasu istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.

6. Aby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W komputerze należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z SSIDem „Miasto HEL [wifi-spot.pl]”.

§3 Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://www.netykieta.prv.pl)

§4 Zastrzeżenia – wyłączenie odpowiedzialności

1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Urząd Miasta Helu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.

2. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.

3. Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

4. Urząd nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą HotSpot.

5.Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.

6. Urząd nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

– utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;

– ujawnienie danych użytkownika;

– opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§5 Pomoc techniczna

1. Użytkownik HotSpota może zgłaszać problemy z działaniem HotSpota pod nr telefonu 58 6777270 w godz. od 9:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą elektroniczną na adres:

§6 Postanowienia końcowe

1. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad. Obowiązujące zasady umieszczone są na stronie www.gohel.pl

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *