Czas na wiosenne porządki

Czas na wiosenne porządki

Czas na wiosenne porządki – Komunikat Straży Miejskiej

Straż Miejska przypomina, że obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku, estetyce i czystości.

Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz Uchwała Nr XIV/82/07 Rady Miasta Helu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Helu. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane środki prawne.

„Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głównie od nas samych i naszych codziennych nawyków”.

Adam Marciniak, Straż Miejska w Helu


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *